Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Gaderská dolina

Najvýznamnejšia a najkrajšia dolina v turčianskej časti Veľkej Fatry, hlboko zarezaná v mezozoických súvrstviach chočského a vyššie i krížňanského príkrovu.

brana-do-gaderskej-dolinyVstupná brána do Gaderskej doliny (otvorená 1. mája 2019)

Od vyústenia do Turčianskej kotliny v obci Blatnica sa tiahne najprv smerom na juhovýchod, potom sa skrúca až na SV a pokračuje až k zrúcanine Blatnického hradu, oddeľujúc od pohoria masív Plešovice, rovnobežne s okrajom Turčianskej kotliny. Až tu sa zarezáva kolmo do pohoria, neskôr sa skrúca zasa na juhovýchod. Jej svahy sú bralnaté, čo vidieť najmä tam, kde chýba les.

plesovicaPlešovica

Dolina sa vyššie vetví na dve časti :
Vlkanová je celá zarezaná vo vápencoch a dolomitoch, Dedošová len v svojej nižšej časti, vyššie už je vytvorená v menej odolných slieňovcoch, ktoré podmieňujú hladšie formy reliéfu. V závere je aj tektonické okno s výstupom starších hornín. Spolu s Dedošovou je dlhá 18 km.

Dedošová dolina

Na skalách a kamenistých zrázoch rastú reliktné porasty borovice, menej exponované stanovištia s hlbšou vrstvou pôdy pokrývajú trávnaté bučiny. Prevláda kvetena vysokých vápencových Karpát, ako stokráska Michelihozvonovník hlavatýlomikameň vždyživýtučnica alpínskahlaváč lesklý, z chránených druhov horec Clusiovprvosienka holákortúza Matthiolovastračia nôžka vysokáplamienok alpínskymuchovník vajcovitývolské oko vŕbolisté, na vlhkých miestach prvosienka pomúčenátelekia ozdobná, na niekoľkých miestach plesnivec alpínsky a i. Na začiatku doliny sú vyvinuté i teplomilné spoločenstvá s kostravou tvrdou a ostricou nízkou.

horec-clusiov plesnivec-alpinsky
kortuza-matthiolova stokraska-micheliho

Z bočných dolín turisticky prístupný je krásny Konský dol (výstup na Tlstú a Ostrú) a krátka Vápenná, naproti tomu rezervácia Padva a krasová Vrátna nie sú značkované, a teda pre voľnú turistiku sú uzavreté. V doline sú 3 horárne a viacej lesníckych objektov, v bočných dolinách a úbočiach poľovnícke chaty.

konsky-dol-vstupKonský dol vstup

Gaderská dolina z pohľadu Zuzany Vačkovej -> https://interaktivne.sme.sk/birell/gaderska-dolina-vylet-pre-rodinu