Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako Blatnica k názvu prišla ...

Vďaka prírodným podmienkam bol chotár obce ležiacej na rozhraní vysokých hôr, lesov a skoro rovinatých Lúk osídlený už v praveku. Toto rozhranie, určilo aj meno obce - voda stekajúca z hôr, vytvorila v podhorí močaristú a blatistú pôdu. Potok, ktorý steká z hôr a v jarných mesiacoch znášal veľa blata, bol pomenovaný Blatnický potok. Nie je už teraz isté, či bol skôr názov potoka, alebo obce a celej doliny, každopádne potok trápil obyvateľov až do roku 1940, kedy bol prehĺbený a urobila sa jeho regulácia.

Prvé osídlenia v chotári obce boli dokladované v jaskyni Mažarná na úbočí vrchu Tlstá - tu sa zdokumentovalo pravdepodobne najstaršie osídlenie v 4.-5. tisícročí pr. nl. Neskôr bol kraj a vrchy obývané hlavne v malých, ťažko dostupných a uzavretých obciach, ktoré samotní obyvatelia nazývali hradmi. Boli postavené na ochranu, pred nájazdami iných kmeňov. V chotári obce boli zdokumentované tri.

obec-blatnicaPohľad na obec z cesty SNP

blatnicky-mec-2V roku 1876 bol objavený významný a mnohými legendami opradený meč veľkomoravského kniežaťa, ktorý sa datuje k roku 800. Ten sa v súčasnosti nachádza v Budapešti v Maďarskom národnom múzeu. Kópiu rukoväte, dielo sochára Mariána Žilíka, je možné nájsť v Nitre zabodnutú na rozhraní Štefánikovej triedy a Svätoplukovho námestia.

 

História obce, na mieste akom ju poznáme dnes, je spätá s Blatnickým hradom. Bol vystavaný okolo roku 1252 a to buď templármi, ktorí mali v regióne silné postavenie (Turiec je súčasťou starej cesty Via Magna), alebo mníchmi Johannítmi. Podhradie tvorila najskôr obec Sebeslavce, ktorá sa však onedlho osamostatnila a podhradím sa stala Blatnica (a niekoľko ďalších menších obcí). Takto tvorila s hradom jednotu a keď menil majiteľa hrad, menila pána aj obec. Prvý spomínaný majiteľ hradu bol Peter de Berzevicze. Majitelia sa však až do 16. storočia striedali veľmi často. Až v roku 1539 daroval hrad aj s príslušenstvom panovník Ferdinand I. Františkovi I. Révaiovi, ktorý mal v obci a okolí veľký vplyv. Na konci 17. storočia získava postupne vládu nad obcou rod Prónai, ktorý bol v hospodárskych službách u Révaiovcov. Tento rod spravil veľa pre rozvoj obce z obchodníckeho, ale aj urbanistického hľadiska. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí kaštieľ aj kúria, ktoré tu stoja dodnes.

V polovici 18. storočia prestávajú byť hrady dôležitými obydliami, pre ich studené a nepohodlné podmienky. Šľachta začína preferovať pohodlie, zámky a mestá. To súvisí aj s upokojením doby. Blatnický hrad roku 1722 vyhorel a odvtedy už nebol nikdy úplne zrekonštruovaný, naopak bol demolovaný. Kamene z jeho múrov boli použité na stavbu majera a cesty v Sebeslavciach.

hrad-blatnicaHrad Blatnica

Významná pre obec bola prítomnosť jezuitov v susednom Kláštore pod Znievom, ktorí naučili mnohých obyvateľov prácu s Liečivými rastlinami. Tieto vedomosti využívali ľudia dávnejšie, ale najväčší význam nadobudli v období 18.-19. storočia. Olejkárstvo, ako sa toto remeslo nazývalo, bolo zdrojom obživy až do začiatku 1. svetovej vojny. Vzhľadom na predaj vzácnych olejčekov a liekov boli pre blatničanov typické výmenné cesty do Ruska. V rámci turčianskeho olejkárstva sa rozvíjalo i šafraníctvo - pestovanie a podomový obchod so šafranom. Šafran sa pestoval v južnej časti Turca. Viacero obyvateľov sa živilo pracovnými cestami, v rámci ktorých dovážali a predávali do rôznych oblastí nedostatkový a cenný tovar.

Na výmenu brali ďalší tovar, ktorý neskôr predali a vymenili na inom mieste. Tieto cesty, hlavne do Ruska trvali viac rokov - obchodníci sa usadili doma až neskôr, už ako bohatí a vážení obyvatelia. Hrdosť potomkov týchto rodín je tu prítomná podnes - predsa sa len jednalo o bohaté rody, ktoré vlastnili nehnuteľnosti po celom Slovensku, Ukrajine, Poľsku a hlavne v Rusku.

Pre identitu a ďalší vývoj obce (a Turca celkovo) bola dôležitá 2. svetová vojna. Počas bojov bola časť obce vypálená. Hlavne bola však Veľká Fatra dejiskom Slovenského národného povstania. Obec a jej okolie sa teda stali účastníkom bojová aj neskoršej pomsty nemeckého vojska. Táto udalosť bola v komunistickom režime silne adorovaná a aj preto sa stala súčasťou kolektívnej identity obce.

blatnica-panoramaPanoramatický pohľad na obec