Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ján Kožehuba

jan-kozehuba-s
Zdroj: Ústredná knižnica SAV

Ján Kožehuba (* 24. marec 1847, Banská Bystrica – Kremnička – † 20. apríl 1918, Blatnica) bol slovenský pedagóg a publicista. Rodičia Martin Kožehuba a Zuzana rod. Nandová. Manželka Jana rod. Trnovská.

V roku 1854 – 1858 navštevoval ľudovú školu v Banskej Bystrici-Radvani a 1858 – 1863 študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V tomto období na formovanie jeho osobnosti vplýval Andrej Sládkovič. V roku 1868 zložil učiteľskú skúšku v Dolnom Kubíne. Pracoval ako výpomocný učiteľ v Bátovciach a v Badíne, učiteľ v Jasenovej a v Blatnici.

Autor na svoju dobu moderných slovenských učebníc pre evanjelické národné školy, ktoré rozvíjali okrem rozumovej a pamäťovej aj citovú zložku žiakov. V učebniciach dejepisu kládol dôraz na slovenské a slovanské povedomie, v učebnicovej tvorbe sa zaoberal prírodopisom, počtami a slovenským jazykom. V publicistike venoval pozornosť problematike ľudových škôl a metodike vyučovania. Bol recenzent učebnicovej literatúry, prispieval do časopisov a kalendárov. Je aj autorom troch rozsiahlych oslavných básní na Andreja Sládkoviča, vyvíjal kultúrno-výchovnú a národnouvedomovaciu činnosť, organizoval ochotnícke divadlo: v Blatnici 1903 – 1913 jeho zásluhou pracovalo tzv. ochotnícke družstvo. V Jasenovej sa ako učiteľ Martina Kukučína pričinil o jeho ďalšie štúdiá. Člen výboru Spolku oravsko-turčianskych učiteľov.

Zdroj a ďalšie informácie: sk.wikipédia.org