Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rybársky lístok

 • vybavuje: Miroslava Štanclová, Ing. Ján Kohútka
 • tel: +421 43 4948101
 • email: m.stanclova@blatnica.sk, j.kohutka@blatnica.sk

 

Obec Blatnica na požiadanie vydáva rybársky lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok sa vydáva bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Rybársky lístok sa vydáva na stanovené obdobia:

 • trojročný
 • ročný
 • mesačný
 • týždenný

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

 Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Štátny rybársky lístok sa vybavuje na obecnom úrade v Blatnici, po uhradení správneho poplatku v pokladni. K vystaveniu rybárskeho lístka je potrebné predložiť občiansky preukaz.

 

Poplatky za vydanie rybárskeho lístka:

 • týždenný - 1,50 €
 • mesačný - 3 €
 • ročný - 7 €
 • trojročný - 17 €