Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatom konaní - výrub drevín

Dátum: 06.03.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 507
1 min. čítania
Oznámenie o začatom konaní - výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území Blatnica podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obecný úrad č. 1, 038 15 Blatnica, alebo elektronicky na adresu: info@blatnica.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.


Žiadateľ: Lenka Jirkovská

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu 1 ks stromov:
Jedľa - obvod stromu meraný vo výške 1,3m - 75cm
Parcela „C“ KN č. parcely 412 k.ú. Blatnica, druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie

Dôvod: hrozí poškodenie majetku
Správne konanie začalo dňa: 7.3.2022

Zverejnené dňa : 7.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.