Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - Záhumnice rozšírenie NNK 3. etapa

SÚBOR
Dátum: 14.07.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 35
Rozhodnutie - Záhumnice rozšírenie NNK 3. etapa
Rozhodnutie Obec Blatnica ako príslušný podľa ust. § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po

Rozhodnutie

Obec Blatnica ako príslušný podľa ust. § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavbyObec Blatnica ako príslušný podľa ust. § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby

„ 12635-Blatnica - Záhumnice- Rozšírenie NNK III. etapa“

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností reg. „C“ parc.č. 1013, 109 (EKN 1701), 966/77, 966/95 v katastrálnom území Blatnica tak, ako je to zakreslené v koordinačnej situácii stavby v mierke 1:1000 , ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia - zodpovedný projektant Ing. Ondrušek- EPM Trade s.r.o. s dátumom vypracovania 01/2021.na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností reg. „C“ parc.č. 1013, 109 (EKN 1701), 966/77, 966/95 v katastrálnom území Blatnica tak, ako je to zakreslené v koordinačnej situácii stavby v mierke 1:1000 , ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia - zodpovedný projektant Ing. Ondrušek- EPM Trade s.r.o. s dátumom vypracovania 01/2021.

Celý dokument na stiahnutie TU:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie - Záhumnice rozšírenie NNK 3. etapa Veľkosť: 508.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.