Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovacie miesta s povolením

Dátum: 31.03.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 424
Parkovacie miesta s povolením

Upozorňujeme občanov a chalupárov, ktorí parkujú na verejnom priestranstve „ďalej len VP“ a stále si nepožiadali o povolenie osobitného užívania VP za účelom parkovania, aby tak spravili čo najskôr.

Taktiež pripomíname občanom, ktorí už v obci majú pridelené vyhradené parkovacie miesta, že ak parkujú na nespevnených plochách (tráva, zemina atď.) sú povinní tieto svoje parkovacie miesta spevniť čo najskôr avšak najneskôr do konca júna 2022, v opačnom prípade sa to môže považovať za porušenie podmienok uvedených v povolení a takéto povolenie môže byť zrušené. V odôvodnených prípadoch môžete požiadať o predĺženie termínu.

Podľa povolenia na spevnenie týchto miest je povolené použiť len betónovú zatrávňovaciu dlažbu, neplatí pre spevnené miesta pred podaním žiadosti. Po dohode s obcou, je možné použiť na spevnenie iný materiál.

Spevnenie sa vyžaduje z dôvodu, aby bolo možné identifikovať vyhradené parkovacie miesto a tým nedochádzalo k zničeniu verejného priestranstva (blato) a znečisťovaniu vozovky. Táto povinnosť neplatí pre povolenia na „občasné“ parkovanie. Avšak v oboch prípadoch je potrebné pri parkovaní mať vo vozidle parkovaciu kartu na viditeľnom mieste!!!

Žiadosť na vytvorenie parkovacieho miesta.

V krátkosti prečo sa zaviedli pravidlá parkovania v našej obci.

Od septembra minulého roka 2021 je v celej obci „ZÓNA ZÁKAZU STÁTIA“ a teda parkovanie na VP je povolené len na vyhradených parkoviskách alebo s platnou parkovacou kartou za stanovených podmienok!

K tomuto kroku sme pristúpili hlavne z dvoch dôvodov:

  1. Neohľaduplného a protizákonného parkovania zo strany návštevníkov obce a to nielen počas letnej sezóny.
  2. Čoraz väčšie množstvo motorových vozidiel parkujúcich v obci vo vlastníctve občanov. Treba si uvedomiť, že za posledných 15 rokov v obci vzrástol počet motorových vozidiel niekoľko násobne. Napriek tomu, že väčšina občanov by mohla parkovať na vlastnom pozemku, tak parkujú na VP, ktoré veľakrát aj ničia – pričom takéto parkovanie bolo veľakrát v rozpore zo zákonom ešte pred zavedením zákazu státia.

Práve z týchto dôvodov bolo potrebné pristúpiť k určitej regulácií parkovania (nastavenie pravidiel parkovania) v našej obci, aby sa eliminovalo porušovanie zákonov ako aj poškodzovanie VP či už samotnými občanmi/chalupármi alebo návštevníkmi obce. Na druhej strane treba rátať s tým, že problém s parkovaním v obci sa nedá vyriešiť zo dňa na deň, pretože je to beh na dlhú trať a nejakú dobu bude trvať, kým si na nové pravidlá zvykneme, takže vo veľkej miere je to práve na vás občanoch obce.

Pre návštevníkov obce sú na parkovanie vytvorené vyhradené parkoviská (veríme, že sa aj v tomto roku podarí rozšíriť ich kapacitu). Pre občanov obce a chalupárov je možnosť požiadať o povolenie parkovania na VP. Práve toto povolenie na parkovanie predstavuje nástroj na regulovanie parkovania občanov/chalupárov v našej obci, ktorým je parkovanie povolené len na základe určitých podmienok alebo vôbec. Informácie o podaní žiadosti ako aj o pravidlách parkovania nájdete TU a vo VZN o parkovaní, ktoré upravuje parkovanie v obci.

Chápeme, že nie každému sa tieto nové pravidlá páčia a že narúšajú „komfort“ a zaužívané zvyky, ktoré pred pár rokmi s výrazne menším počtom vozidiel v obci nepredstavovali taký problém. Skutočne si treba uvedomiť, že parkovanie je veľký problém nielen v mestách, ale čoraz viac aj v obciach.


Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie pravidiel.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.