Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.6.2022 PRESUNUTÉ

Dátum: 15.06.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 165
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.6.2022 PRESUNUTÉ

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. júna 2022 (pondelok) o 17.00 hod. na obecnom úrade.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. júna 2022 (pondelok) o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Blatnici.

Obecné zastupiteľstvo sa bude konať v novom termíne 27.6.2022 o 18:00 hod.

 

Program zasadnutia OZ :

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
 4. Úprava rozpočtu obce č. 2 a 3
 5. Schválenie prijatia bankového úveru na revitalizáciu verejného priestranstva a obstaranie Prónayovskej kúrie a kaštieľa
 6. Prejednanie žiadosti o dotáciu pre ECAV a.v. Blatnica
 7. Prejednanie výšky príspevku pre deti navštevujúce centrá voľného času 
 8. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
 9. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, určenie volebných obvodov  a schválenie pracovného úväzku starostu obce
 10. Prejednanie zámeru odpredaja časti obecnej parcely pre žiadateľa Ing. Petra Špánika
 11. Prejednanie žiadosti občana p. Jána Hríba
 12. Rôzne a diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné.

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.