Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú.: BLATNICA

SÚBOR
Dátum: 13.09.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 763
2 min. čítania
Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú.: BLATNICA

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddeleni /ďalej len „OÚ MARTIN“/ ako príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,

obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa ust. § 11 ods. 23 zákona zverejňuje zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode Pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA /ďalej len „ZUNP“/.


ZUNP budú zverejnené verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesia na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa zverejnia na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, webovom sídle správneho orgánu a dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v obci BLATNICA.


Správny orgán zároveň doručí ZUNP známym vlastníkom do vlastných rúk.


Podľa ust. § 11 ods. 23 zákona ZUNP sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
Poučenie:
Účastníci môžu podať proti ZUNP písomné námietky v lehote do 15 dní od ich zverejnenia alebo doručenia na OÚ MARTIN.


„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 - 2020“

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. BLATNICA Veľkosť: 378.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.