Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.4.2021

SÚBOR
Dátum: 23.04.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 282
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.4.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. apríla 2021 (pondelok) o 17.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. apríla 2021 (pondelok) o 17.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

Program zasadnutia OZ
 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľaKontrola plnenia uznesení z posledného OZ
 3. Schválenie návrhu VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica
 4. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom v obci
 5. Úprava rozpočtu obce č. 1 a 2 (schválene perrolam)
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
 7. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole
 8. Podanie majetkových priznaní starostu obce a hlavnej kontrolórky obce
 9. Prejednanie žiadostí od občanov obce
 10. Prejednanie žiadosti M. Ballu na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb
 11. Prejednanie žiadosti P. Čatloša o odkúpenie časti pozemku C KN č. 138/1 (E KN číslo 577/2)
 12. Doplnenie schváleného uznesenia OZ o zámene pozemku E. Lahutová a spol.
 13. Prehodnotenie výšky investície určenej na rekonštrukciu horného poschodia
 14. Domu služieb v Blatnici
 15. Vyhodnotenie žiadosti občanov a vlastníkov nehnuteľnosti v Blatnici za účelom prenájmu na vybudovanie dočasného parkovacieho miesta
 16. Rôzne a diskusia
 17. Návrh na uznesenie
 18. Záver


Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zapisnica-a-uznesenie-26.04.2021 Veľkosť: 314.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.7.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.