Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2020

SÚBOR
Dátum: 06.12.2020
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 250
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2020 (piatok) o 16.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2020 (piatok) o 16.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

 
Program zasadnutia OZ:
 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
 4. Schválenie dodatku č. 1 k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica
 5. Schválenie dodatku č. 1 k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových
  vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica
 6. Schválenie návrhu dodatku č. 4 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatnica
 7. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
 8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a prejednanie viacročného rozpočtu obce na roky 2022 a 2023
 9. Úprava rozpočtu č. 8
 10. Prejednanie žiadostí občanov na prenájom obecného pozemku na dočasné parkovanie
 11. Prejednanie žiadostí Gaya s.r.o. Martin ohľadom umiestnenia optického kábla
  - Tipnet s.r.o. Martin ohľadom umiestnenia opt. kábla
  - Anna Tomišovej ohľadom financovania rekonštrukcie miestnej zvonice
  - Mariána Klvana na odkúpenie obecného pozemku
  - Martina Poništu na odkúpenie obecného pozemku
  - Pavla Froľu na odkúpenie obecného pozemku
 12. Prejednanie návrhu Zmluvy na umiestnenie reklamnej tabule Maslen s.r.o.
 13. Prejednanie zámeru rekonštrukcie kuchyne, sociálnych zariadení malej a veľkej sály v Dome služieb Blatnica
 14. Vyhodnotenie roka 2020
 15. Rôzne a diskusia
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver


Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zapisnica-a-uznesenie-11.12.2020 Veľkosť: 278.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.12.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.