Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.5.2019

SÚBOR
Dátum: 21.05.2019
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 263
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.5.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. mája 2019 (pondelok) o 18.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. mája 2019 (pondelok) o 18.00 hod. v obradnej sieni v Blatnici.

 

 

Program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019-2025
 6. Úprava rozpočtu obce č. 4
 7. Prejednanie žiadostí :
  - Eva Macková- prenájom obecného pozemku
  - Marek Gulčík – prenájom obecného pozemku
  - Ľubomíra Kuczmanová – prenájom obecného pozemku
  - Ľubomír Kozák – odkúpenie obecného pozemku
  - Mgr. Mariana Tóth – odkúpenie obecného pozemku
  - AIR TREND s.r.o. Piešťany – súhlas na nový stožiar O2
 8. Odsúhlasenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. za účelom zrealizovania stavby „Školiace stredisko“
 9. Schválenie VZN obce č. 3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica
 10. Prerokovanie možnosti dobudovania verejného osvetlenia v obci
 11. Rôzne a diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver


Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2019-uznesenie-z-27.5.2019 Veľkosť: 211 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2019
2019-zapisnica-z-27.5.2019 Veľkosť: 247.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.