Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

GALÉRIA
Dátum: 25.10.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 583
Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. 

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. 

Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Oprávneným voličom je:

  • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19,

  • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

 

Ako sa hlasuje do špeciálnej volebnej schránky:

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce Blatnica Ing. Jánovi Kohútkovi sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky na tel. č. 043/4948 101 v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. 

 

Žiadosť môže oprávnený volič podať najskôr v pondelok 24. októbra 2022 a najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12:00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • adresa trvalého pobytu,

  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

  • telefonický kontakt.

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.