Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Preventívne protipožiarne prehliadky

Dátum: 29.11.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 685
Preventívne protipožiarne prehliadky

Vážení spoluobčania,

dňa 4.12.2022 budú v obci vykonané preventívne protipožiarne prehliadky.

Obec Blatnica v zmysle § 15 písm. h) v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly vykonávajú poverení členovia DHZ.

Členovia kontrolnej skupiny sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol povinní preukázať sa príslušným poverením a dokladom o odbornej spôsobilosti (vedúci kontrolnej skupiny).

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru.

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol členovia kontrolnej skupiny upozorňujú občanov na zistené nedostatky, požadujú ich odstrániť bez zbytočného dokladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.

Ak pri kontrole vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina oznámi obci, ktorá uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.

Pri kontrole sa spíše zápis v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.