Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozšírenie kapacity - Prístavba MŠ Blatnica

GALÉRIA MAPA SÚBOR
Dátum: 29.01.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 662
4 min. čítania
Rozšírenie kapacity - Prístavba MŠ Blatnica

Projekt - Rozšírenie kapacity - Prístavba MŠ Blatnica

NÁZOV PROJEKTU:  ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA

Kód projektu: 302021BIC2

Celková výška oprávnených výdavkov: 219 906,90 EUR

VÝŠKA NFP:  208 911,55 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 177 574,82 EUR

 

CIEĽ  PROJEKTU:

Globálny cieľ projektu je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky v obci Blatnica v Žilinskom kraji, čím sa zabezpečí ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme definovať ako prístavbu materskej školy v obci za účelom rozšírenia kapacity tejto materskej školy z dôvodu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škol a dôrazom na využitie prvkov inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši kapacita miest MŠ v obci o 20 miest.

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU 

Prístavbou materskej školy za účelom rozšírenia kapacity sa zvýši kapacita  miest materskej školy v obci Blatnica. Hlavné aktivity projektu sú zamerané  na zvýšenie kapacity miest materskej školy.  V rámci projektu predpokladáme zrealizovať len jednu hlavnú aktivitu projektu - Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ prístavbou. Hlavná aktivita predstavuje výdavky na stavebné práce a výdavky na projektovú dokumentáciu. V projekte nie sú evidované žiadne podporné aktivity

Predmetom projektu je prístavba materskej školy v obci Blatnica. Objekt prístavby sa navrhuje za účelom rozšírenia kapacity existujúcej materskej školy a vytvorenia bezbariérového prístupu. Navrhovaný objekt prístavby materskej školy je jednopodlažné murovaná stenová konštrukcia. Pôdorys hlavnej stavby je obdĺžnikový s rozmermi 17,25 m x 9 m. Konštrukčná výška 1.NP je navrhovaná na 3,82 m Založenie objektu je plošné, na základových pásoch v rovinatom teréne. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strop nad 1.NP je navrhnutý montovaný z betónových vložiek a nosníkov s nadbetonávkou. Stavba je zastrešená plochou strechou zo sklonom 1,5°, výška atiky strechy je 4,4 m nad úrovňou podlahy 1.NP. Technické riešenie objektu, jeho parametre a hmotová koncepcia, orientácia k svetovým stranám sa približujú k stavbe s takmer nulovou spotrebou. Koncept riešenia objektu je založený na energetickej nenáročnosti a funkčnosti pri zachovaní prijateľnej ekonomiky stavby.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

  • rozšírenie kapacity MŠ prístavbou v obci Blatnica o 20 novovytvorených miest
  • zvýšenie počtu tried o 1 novú triedu
  • prostredníctvom prístavby MŠ dôjde k odstráneniu existujúcich nedostatkov a bariér v existujúcej MŠ
  • zavedenie nových prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • zvýšenie celkového komfortu a prínos pobytu v materskej škole pre všetky dotknuté skupiny

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Intergrovaného regionálneho operačného programu 2014 -2020Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
plagát-mš-prístavba Veľkosť: 88.8 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.