Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uznesenie z rokovania Rady ZMOT 20. januára 2023

Dátum: 06.02.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 584
Uznesenie z rokovania Rady ZMOT 20. januára 2023

Uznesenie
z rokovania Rady ZMOT 20. januára 2023 v Martine

Rada ZMOT:
A/ Berie na vedomie

 1. Stanovisko predsedu ZMOT Jána Danka k organizačným otázkam a systému práce ZMOT vo volebnom období 2022 - 2026.

 2. Základné priority regionálneho rozvoja regiónu Turiec na volebné obdobie 2022 - 2026.

 3. Návrh rozdelenia miest a obcí regiónu Turiec na menšie mikroregióny a ich pridelenie jednotlivým členom Rady ZMOT v záujme vzájomného informovania o činnosti ZMOT.

 4. Informáciu o pripravovanom sneme ZMOS. ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 23. - 24. mája 2023.

 5. Informáciu Martina Rybára o stretnutí obcí k cyklotrasám v Sučanoch 23. januára 2023.

 6. Informáciu tajomníka ZMOT Dušana Galia o príprave XXV. ročníka plesu samosprávy regiónu Turiec - 11. marca 2023 v Košťanoch nad Turcom.

 7. Obsah listu ZMOT zaslaného na Ministerstvo dopravy SR, v ktorom ZMOT žiada Ministerstvo o uskutočnenie návštevy regiónu Turiec a prerokovanie opatrení na odstránenie kriticky sa zhoršujúcej dopravnej situácie v regióne Turiec.

 8. Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia uskutočneného 16. januára 2023 k zonácii Národného parku Veľká Fatra.

B/ Odporúča:

 1. Kancelárii ZMOT zaslať na členské mestá a obce ZMOT informáciu o príprave snemu ZMOS.

 2. Starostom obcí regiónu Turiec. aby podpredsedovi ZMOT Branislavovi Zacharidesovi nahlásili extrémne navýšenie cien. ktoré už obdržali vo forme faktúr.

C/ Schvaľuje:

 1. Výročnú správu ZMOT za rok 2022.

 2. Hospodárenie ZMOT k 31.12.2022.

 3. Termín IL snemu ZMOT vo volebnom období 2022 - 2026 na 1O. marec 2023.

 4. Komisiu na prípravu XXV. plesu ZMOT v zložení .lán Mlynár. Ivan Trímaj, Ondrej Výbošťok. Monika Tomková a Dušan GalIo a cenu vstupenky na ples 40 €.

D/ Nesúhlasí:

 1. S pripravovaným zámerom vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra a zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2052. nakoľko zámer neobsahuje ekonomické. sociálne. enviromentálne dopadové štúdie. spôsob a rozsah kompenzácií pre obce v regióne Turiec.

E/ Žiada:

 1. Vedenie ZMOS, aby vyzvalo mestá a obce k jasnému spoločnému nesúhlasu toho ako sa vláda stavia k pôsobeniu a fungovaniu miestnych samospráv. predovšetkým k nárastu energií. Zároveň, aby ZMOS zvolil jednotnú formu nesúhlasu a túto patrične verejne komunikoval a prezentoval, tak aby občanom bolo jasné. že sa jedná o spoločný postup miest a obcí na celom Slovensku. K spoločnému návrhu sa pripoja a mestá a obce regiónu Turiec.

 

V Martine 20. januára 2023

 

Ján Danko
predseda ZMOT

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.