Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

Dátum: 26.02.2024
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 381
4 min. čítania
Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

Vážení občania, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 60,61 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2024 je 11,- € / tonu
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je 58,93 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2023 je 15,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 55,09 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2022 je 15,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 33,26 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2021 je 22,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 17,40 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2020 je 24,- € / tonu
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 bola 12,87 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2019 je 12,- € / tonu

 

*Sadzba poplatku - poplatok, ktorý obec dopláca zo zákona za každú tonu KO uloženú na skládke.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí poctivo triedili odpad a zbierali aj BIO odpad (nesypali ho do nádob na KO ) v roku 2023 a tak pomohli zvýšiť percento vytriedenia za rok 2023. 

Zoznam vyzbieraných zložiek za rok 2023:

Druh odpadu Popis množstvo v t.
20 01 01 Papier a lepenka 8,167
20 01 02 Sklo 26,58
20 01 08 Kuchynský odpad 7,92
20 01 10 Textil 6,24
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 1,19
20 01 25 Olej a jedlé tuky 0,4633
20 01 33 batérie a akumulátory - netriedené  0,3411
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,025
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 33, obsahujúce nebezpečné časti *) 0,501
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 2,451
20 01 39 Plasty, obaly z kovu, VKM 24,19
20 01 38 Drevo 3,66
20 01 40 kovy 12,00
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 3,3612
20 01 40 02 hliník 0,234
20 01 40 03 olovo 0,005
20 01 40 04 zinok -
20 01 40 05 železo a oceľ 15,3536
20 01 40 06 cín 0,001
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,073
20 02 01 Bioodpad  145,8
20 03 01 Zmesový KO 157,04
20 03 07 Objemný odpad 11,00
20 03 08 Drobný stavebný odpad -

Komunálny zmesový odpad spolu - 168,04 t.
Vytriedené zložky spolu - 258,5562 t.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov Obce Blatnica za rok 2022

ÚVKO = 258,5562 : 426,5962 x 100
ÚVKO = 60,61 %

 

ZÁVER:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Blatnica za rok 2023 je 60,61 %.
Obec Blatnica sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálnych odpadov v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku č. 6 so sadzbou 11,- €/t od 1.3.2024.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t -1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.