Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.6.2024

VIDEO
Dátum: 24.06.2024
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 317
2 min. čítania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.6.2024

Vážení spoluobčania pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 6. 2024 o 17.00 hod. na obecnom úrade.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 6. 2024 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Blatnici.

 

Program zasadnutia OZ :

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
 4. Prejednanie požiadaviek poslancov OZ
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2023
 7. Úprava rozpočtu obce č. 2
 8.  Schválenie dodatku č. 3 návrhu VZ o pobyte dieťaťa v MŠ
 9.  Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole
 10. Prejednanie žiadostí občanov obce o odkúpenie pozemku
 11. Schválenie zvolenej riaditeľky ZŠ v Blatnici
 12. Prejednanie vstupu obce Blatnica do OOCR Turiec
 13. Žiadosť Evanjelického cirkevného zboru v Blatnici o dotáciu na LBŠ
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Návrh uznesení
 17. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné.

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

VIDEO: https://www.youtube.com/live/XXQoWC0X4LY

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.