Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 (parkovanie)
SÚBOR

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 (parkovanie)

25.11.2020
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom...
Návrh dodatku č. 4 k VZN (odpad)
SÚBOR

Návrh dodatku č. 4 k VZN (odpad)

25.11.2020
Návrh dodatku č. 4 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území Blatnica dňa 30.10.2020

Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v...

30.10.2020
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území...
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Blatnica
SÚBOR

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území...

09.10.2020
Okresný úrad Martin pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenieDokument na...
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 304/2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 304/2020

30.09.2020
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  ...
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území Blatnica dňa 29.9.2020
SÚBOR

Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v...

29.09.2020
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území...
Oznámenie zámeru vyhlásenia prírodných rezervácií Pralesy Slovenska

Oznámenie zámeru vyhlásenia prírodných rezervácií Pralesy...

17.09.2020
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie...
Územný plán obce Blatnica - oznámenie 13.8.2020
SÚBOR

Územný plán obce Blatnica - oznámenie 13.8.2020

14.08.2020
Dokumenty na stiahnutie:
Vyjadrenie projektanta - Požiarna zbrojnica
SÚBOR

Vyjadrenie projektanta - Požiarna zbrojnica

03.08.2020
Súvisiace dokumenty:
Záverečný účtu Obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
SÚBOR

Záverečný účtu Obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

30.06.2020
Na stiahnutie:
Návrh VZN - parkovanie 1/2020
SÚBOR

Návrh VZN - parkovanie 1/2020

26.06.2020
Dokumenty na stiahnutie:
Parkovisko Blatnica - rozhodnutie
SÚBOR

Parkovisko Blatnica - rozhodnutie

18.06.2020
Dokumenty:
Návrh záverečného účtu Obce Blatnica 2019
SÚBOR

Návrh záverečného účtu Obce Blatnica 2019

01.06.2020
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva - Revitalizácia verejného priestranstva
SÚBOR

Výzva - Revitalizácia verejného priestranstva

21.05.2020
Dokumenty:
Obchodná verejná súťaž 16/2020 - prenájom nebytového priestoru
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž 16/2020 - prenájom nebytového priestoru

13.05.2020
Dokumenty na stiahnutie:
Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

07.05.2020
Obec Blatnica v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v...
Zbrojnica (výzva na predloženie CP)
SÚBOR

Zbrojnica (výzva na predloženie CP)

06.05.2020
Dokumenty na predloženie cenovej ponuky:
Oznámenie o doručení písomnosti - Matej Oravec

Oznámenie o doručení písomnosti - Matej Oravec

30.04.2020
Obecný úrad v Blatnici podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení...
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území Blatnica dňa 26.2.2020

Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v...

26.02.2020
Informácia o začatom správnom konaní obce Blatnica v katastrálnom území...
Úroveň vytriedenia KO a sadzba poplatku za uloženie KO na skládku

Úroveň vytriedenia KO a sadzba poplatku za uloženie KO na skládku

20.02.2020
Vážení občania, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za...