Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Návrh dodatku č. 2 k VZN obce o prevádzke Domu smútku a pohrebiska

Návrh dodatku č. 2 k VZN obce o prevádzke Domu smútku a...

27.02.2018
Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o prevádzke Domu...
Oznámenie o začatí stavebného konania - Sebeslavce
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Sebeslavce

21.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania - Sebeslavce
Žiadosť o stavebné povolenie - Sebeslavce
SÚBOR

Žiadosť o stavebné povolenie - Sebeslavce

20.02.2018
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „Blatnica-Sebeslavce...
Výrub drevín - PD Gader
SÚBOR

Výrub drevín - PD Gader

30.01.2018
Výrub drevín - PD Gader
Verejná vyhláška (Rozhodnutie) - Sebeslavce
SÚBOR

Verejná vyhláška (Rozhodnutie) - Sebeslavce

21.12.2017
Verejná vyhláška (Rozhodnutie) - Sebeslavce
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020
SÚBOR

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020

12.12.2017
Schválený rozpočt na roky 2018 - 2020
Oznámenie o začatí prác - ELSPOL - SK, s.r.o.
SÚBOR

Oznámenie o začatí prác - ELSPOL - SK, s.r.o.

29.11.2017
Oznámenie o začatí prác "Blatnica - Zahumnice - rozšírenie NNK (SW-9716)", ELSPOL...
Návrh rozpočtu 2018 - 2020
SÚBOR

Návrh rozpočtu 2018 - 2020

27.11.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK l. polrok 2018
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK l. polrok 2018

27.11.2017
Návrh planú kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na l. polrok 2018
Návrh dodatku č.2 k VZN dane a poplatky
SÚBOR

Návrh dodatku č.2 k VZN dane a poplatky

27.11.2017
Návrh dodatku č.2 k VZN dane a poplatky
Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
SÚBOR

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

27.11.2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Blatnica č. 2/2017 o zavedení a...
Stavebné konanie - Artinem Property a.s.
SÚBOR

Stavebné konanie - Artinem Property a.s.

18.09.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie -...
Oznámenie o doručení písomnosti - Eva Uhliariková

Oznámenie o doručení písomnosti - Eva Uhliariková

18.09.2017
Obec Blatnica v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov...
Výzva na predloženie cenovej ponuky - okná
SÚBOR

Výzva na predloženie cenovej ponuky - okná

11.07.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...
Oznam - Zadanie Územného plánu Obce Blatnica
SÚBOR

Oznam - Zadanie Územného plánu Obce Blatnica

07.07.2017
Obec Blatnica, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa §...
Výzva na predloženie cenovej ponuky - plot
SÚBOR

Výzva na predloženie cenovej ponuky - plot

12.06.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
SÚBOR

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

11.05.2017
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne...
Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2017

Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2017

10.03.2017
Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že dňa 10.04.2017 (pondelok) od 7.45 hod. do 14.30 ho
Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za kom. odpad
SÚBOR

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za kom. odpad

19.01.2017
Obecný úrad v Blatnici upozorňuje občanov, ktorí v roku 2017 si chcú uplatniť...
Rozpočet obce 2017 - 2019
SÚBOR

Rozpočet obce 2017 - 2019

14.12.2016
Rozpočet obce Blatnica na roky 2017 - 2019