Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Obecný úrad

Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica 
+421 43 4948 101
info@blatnica.sk 

 

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
e-mail: starosta@blatnica.sk
mobil: +421 43 4111 607
Starosta obce
(stavebný úrad)
Ing. Ján Kohútka
e-mail: j.kohutka@blatnica.sk
tel.: +421 43 4948 101
Ekonóm
(vedenie účtovníctva, evidencia obyvateľstva, podateľňa, zverejňovanie dokumentov, overovanie, ohlasovňa)
Miroslava Štanclová
e-mail: m.stanclova@blatnica.sk
tel.: +421 43 4948 101
Matrikárka
(matrika, ohlasovňa, podateľňa, miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, mzdy, overovanie, pohreby)
Juraj Svitek
e-mail: j.svitek@blatnica.sk
Údržbár
(údržba obecného majetku, zverejňovanie, odpadové hospodárstvo, parkovanie)
Jaroslav Opálka Údržbár
(zberný dvor)
Zuzana Jaroščáková
e-mail: zuzana.jaroscakova@blatnica.sk
Administratívna pracovníčka
(registratúra, upratovanie)
Mgr. Silvia Zacharová
hlavná kontrolórka obce
e-mail: kontrolor@blatnica.sk
Hlavná kontrolórka obce

 

Spoločný stavebný úrad - pracovisko Martin

Vladimír Hüber  0917 947 412
Eva Piecková 0918 514 824
Peter Ďurkovič 0911 539 844 (stolový telefón v kancelárii)

 

Základná škola

Riaditeľka školy Mgr. Vlasta Sekerková 
Adresa Základná škola Blatnica, Blatnica 310, 038 15 Blatnica 
Telefón +421 43 4948 225 
E-mail zakladna.skola@blatnica.sk
Web stránky www.zs-blatnica.edupage.org 

Materská škola

Riaditeľka škôlky Monika Sekaninová
Adresa Materská škola Blatnica, Blatnica 392, 038 15 Blatnica
Telefón +421 911 589 789
E-mail materska.skola@blatnica.sk

Školská jedáleň

Vedúca jedálne Miroslava Marčeková
Adresa Školská jedáleň Blatnica, Blatnica 392, 038 15 Blatnica
Telefón +421 43 4948 171
E-mail skolska.jedalen@blatnica.sk

Fakturačné údaje

pre všetky vyššie uvedené organizácie
Názov Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica
IČO
00316571
DIČ 2020594653
Bankové spojenie

PRIMA banka:
IBAN: SK22 5600 0000 0024 0150 6001
BIC: KOMASK2X

HASIČI DHZO BLATNICA