Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevody majetku obce

ZVEREJNENIE PREVODU A PRECHODU MAJETKU OBCE BLATNICA INEJ OSOBE PODĽA ZÁKONA NR SR č.211/2000 Z.z. O VEREJNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM.

Zverejnené sú len vec, ktoré obec previedla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej  moci. Zverejňuje sa:

  • označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci
  • dátum prevodu
  • právny titul prevodu
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa

 

Zatiaľ tu nič nie je.