Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri OZ

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda JUDr. Michal Sivák
Členovia Vladimír Froľa, Juraj Svitek, Jozef Koša, Ján Hríb
 

Komisia finančná, sociálna, obchodu a cestovného ruchu

Predseda Peter Hajčík
Členovia Ing. Ivana Líšková, Ján Hríb, Ing. Ján Kohútka, Štefan Ličko
 

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda Mgr. Mária Líšková
Členovia Miroslav Kalnický, Vladimír Zachar, Peter Paulovič, Janka Žilová, Monika Sekaninová, Magdaléna Kozáková, Jozef Ferenčík
 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a kompetencie

KOMISIE
§ 15

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.