Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiadosť na vytvorenie parkovacieho miesta

 • vybavuje: Juraj Svitek
 • tel: +421 43 4948101
 • email: j.svitek@blatnica.sk

 

Postup pri podaní žiadosti o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva  - parkovanie vozidla. Povolenie sa nevydáva na ŠPZ, ale na číslo domu.

 

Predtým ako podáte žiadosť je potrebné vedieť:

 • Ak ma žiadateľ možnosť vybudovať parkovacie miesto na vlastnom pozemku, tak prednostne parkuje tam, požiadať však môže o parkovaciu kartu na "občasné parkovanie" pre návštevy.
 • Žiadosť si môžu podať len občania, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť (povolenie sa vydáva na číslo domu). 
 • Presvedčte sa, že pozemok na ktorom chcete zriadiť parkovacie miesto je vo vlastníctve obce Blatnica.
 • Parkovacie miesto nesmie zasahovať do vozovky. Takéto miesto môže byť zamietnuté, vyhodnocuje sa individuálne podľa lokality.
 • Od roku 2023 povolenie na "parkovanie" nie je možné vydať v týchto prípadoch, ak by vozidlo parkovalo
  - na ceste 3. triedy (smer Mošovce, Karlová a Folkušová)
  - tam kde by zasahovalo na vozovku a to najmä v križovatke (§25 ods. 1 písm. d) "Vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,") alebo v neprehľadnej zákrute.
  - tam kde by neostal aspoň jeden jazdný pruh.
 • Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva na účely parkovania vozidla sa vydáva najmä občanom, ktorí nemajú možnosť parkovať vo dvore/na vlastnom pozemku.
 • Požiadať môžete o vyhradené parkovacie miesto - slúži na trvalé parkovanie a môže byť zriadené len v tesnej blízkosti pozemku/stavby žiadateľa,
 • alebo môžete požiadať o povolenie na občasné parkovanie - slúži na občasné a krátkodobé parkovanie bez vyhradeného miesta. Zriadiť ho je možné za nasledovných podmienok:
  - ak nie je možné zriadiť vyhradené parkovacie miesto a zároveň žiadateľ nemá miesto na parkovanie na vlastnom pozemku/vo dvore,
  - ak žiadateľ nevlastní motorové vozidlo, ale potrebuje parkovaciu kartu napr. pre návštevy,
  - ak žiadateľ potrebuje len parkovaciu kartu na „občasné“ parkovanie, návštevy atď. (vyhodnocuje sa individuálne).
 • Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom VZN o parkovaní v § 3 ods. 2 a 3.

 

Dôležité upozornenie pre žiadateľov:

 • Vzhľadom na výšku poplatku náklady na vytvorenie parkovacieho miesta znáša žiadateľ  (cena za dopravnú značku, spevnenie plochy, vodorovné značenie, atď.).
 • Vyhradené parkovacie miesta sú prednostne označené informačnou tabuľkou, po dohode s obcou môžu byť označené dopravným značením (náklady hradí žiadateľ).
 • Každé vyhradené parkovacie miesto musí byť na spevnenej ploche z betonovej zatrávňovacej dlažby v kombinácii s trávou, ak už nie je spevnené napr. zámkovou dlažbou (po dohode len na dočasné obdobie môže byť spevnené aj štrkom alebo piesokom). Je to nevyhnutné pre identifikáciu (napr. pri kontrole) a ochranu (blato) takéhoto miesta a taktiež to pomôže odradiť vodičov pakovať na takomto mieste. Napr. ak je všade verejná zeleň, nie je potom jasné kde je vyhradené parkovacie miesto.
  Spevnenie vyhradeného parkovacieho miesta je potrebné zabezpečiť v čo najkratšom čase, zvyčajne do 30 - 60 dní odo dňa prevzatia povolenia, avšak pre povolenia vydané v období november, december, január, február a marec sa tento čas počíta až od najbližšieho prvého dňa mesiaca apríl - napr. ak by bolo povolenie vydané 15.12.2021 a prevzaté 20.12.2021 čas potrebný na spevnenie sa počíta až od 1.4.2022, to iste by platilo aj v prípade, že povolenie by bolo vydané 1.3.2022 a prevzaté 5.3.2022.
 • Žiadateľ je povinný udržiavať parkovacie miesto čisté a počas zimného obdobia sneh nevyhadzovať na cestu a v prípade, že by vozidlo bránilo úplnému odhrnutiu snehu z vozovky, je povinný bezodkladne odhrnúť sneh z vozovky.
 • Súčasťou každého povolenia sú aj parkovacie karty a tie sú vodiči počas parkovania povinní mať vo vozidle za predným sklom na dobre viditeľnom mieste, z dôvodu kontroly oprávnenosti parkovania obcou alebo políciou.
 • Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania vozidla nie je určené na parkovanie nepojazdných motorových vozidiel a vozidiel s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t !
 • Všetky podmienky užívania parkovacieho miesta na verejnom priestranstve nájdete vo VZN o parkovaní, základné podmienky sú zároveň súčasťou každého povolenia.
 • Žiadateľ o vyhradené parkovacie miesto uhradí jednorazový administratívny poplatok po udelení povolenia 10€ za povolenie + 10€ za každé parkovacie miesto (vrátane parkovacej karty)/rok.
 • V prípade vydania povolenia na občasné parkovanie uhradí žiadateľ jednorazový administratívny poplatok 5€ za povolenie + 5€ za každú parkovaciu kartu/rok.
 • Povolenie je platné až po zaplatení administratívneho poplatku a poplatku za parkovacie miesto.
 • Následne je žiadateľ povinný každý rok uhradiť poplatok za parkovacie miesto/ parkovaciu kartu podľa aktuálneho VZN obce Blatnica.

 

Postup pri podaní/schválení žiadosti:

 • Žiadosť si môžete stiahnuť TU alebo v dolnej časti tejto stránky.
 • Vyplniť ju môžete elektronicky v počítači alebo si ju vytlačte a vypíšte. Je potrebné vyplniť aspoň tel. kontakt, aby sme vás mohli informovať o výsledku žiadosti.
 • K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva k nehnuteľnosti ku ktorej bude zriadené parkovacie miesto a snímku z katastrálnej mapy s jednoduchým nákresom umiestnenia parkovacieho miesta.
 • Následne je potrebné žiadosť doručiť na obecný úrad a to buď elektronicky na email info@blatnica.sk, poštou na adresu Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica alebo osobne.
 • Žiadosť bude zaevidovaná a následne bude v teréne preskúmaná a predmetné parkovacie miesto zdokumentované.
 • Potom sa vystaví povolenie na parkovanie alebo oznámenie o zamietnutí žiadosti, o čom vás budeme informovať.
 • V prípade vydania povolenia po uhradení administratívneho poplatku a poplatku za parkovacie miesto/kartu sa objedná informačná tabuľka (prípadne dopravná značka) na označenie parkovacie miesta žiadostí.
 • Parkovaciu kartu dostanete už pri uhradení povolenia.

 

Poplatky:

 • za vyhradené parkovacie miesto
  - jednorazový poplatok za vydanie povolenia (administratívny) - 10 €
  - za každé vyhradené parkovacie miesto 10 € / rok
 • za parkovacie miesto bez vyhradenia "občasné parkovanie"
  - jednorazový poplatok za vydanie povolenia (administratívny) - 5 €
  - za každú vydanú parkovaciu kartu  5 € / rok

V prípade otázok nám môžete napísať email: info@blatnica.sk alebo zavolať na tel. číslo 043/4948 101, prípadne nás navštíviť počas úradných hodín.

 

Zdôrazňujeme, že či už by bolo toto miesto označené informačnou tabuľkou alebo dopravnou značkou oprávnenosť parkovania na základe povolenia  je podmienená mať vo vozidle platnú parkovaciu kartu na viditeľnom mieste !

 

Potrebné tlačivá nájdete TU.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informačná tabuľka Veľkosť: 70.8 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2022