Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník poplatkov

Obecné poplatky

Poplatky boli odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021 a sú platné od 27.12.2021.
1. Poplatok za použitie Domu služieb
A) Kultúrno - spoločenská sála veľká  
 poplatok za 1 deň - pre domácich občanov 30 € / + elektrika, voda, plyn/ 
 poplatok za 1 deň - pre občanov nebývajúcich v obci 100 € / + elektrika, voda, plyn/
B) Kultúrno - spoločenská sála malá  
 poplatok za 1 deň - pre domácich občanov 20 € /+ elektrika, voda, plyn/
 poplatok za 1 deň - pre občanov nebývajúcich v obci 50 € /+ elektrika, voda, plyn/
C) Prenájom priestorov kuchyne  
 rodinná oslava, kar 20 €
 svadba 50 €
3. Cintorínske poplatky - všetky poplatky nájdete vo VZN
A) Dom Smútku – priestory 10 €
B) Poplatok za chladiarenské zariadenie 5 €
C) Poplatok za 1 miesto na cintoríne / aj po 10 rokoch/  
 občania s trvalým pobytom v obci 20 €
 občania, ktorí mali v obci trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/ 30 €

 občania, ktorí nemali v obci nikdy trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/

150 €
D) Poplatok za 1 miesto na cintoríne - detský hrob / aj po 10 rokoch/  
 občania s trvalým pobytom v obci 15 €
 občania, ktorí mali v obci trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/ 20 €

 občania, ktorí nemali v obci nikdy trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/

40 €
C) Poplatok za 1 miesto na cintoríne - urnové miesto / aj po 10 rokoch/  
 občania s trvalým pobytom v obci 20 €
 občania, ktorí mali v obci trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/ 30 €

 občania, ktorí nemali v obci nikdy trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/

60 €
C) Poplatok za 1 miesto na cintoríne - rezervácia / na jeden rok/  
 občania s trvalým pobytom v obci 40 €
 občania, ktorí mali v obci trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/ 40 €

 občania, ktorí nemali v obci nikdy trvalý pobyt / aj po 10 rokoch/

40 €
prekročenie rozmerov hrobového miesta za každý začatý m2 - platí pre všetky hrobové miesta od 15.3.2008 a hrobové miesta po rekonštrukcii. Poplatok sa účtuje pri každom obnovení nájmu.

 

20 € /m2
4. Poplatok za požičanie stolov, stoličiek, tanierov, obrusov z obecného majetku pre súkromné účely
A) 1 kus stola 0,20 €
B) 1 kus stolička 0,10 €
C) 1 kus obrus 0,50 €
D) 1 kus tanier 0,10 €
5. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
 pri ambulantnom predaji tovaru podnikateľskými subjektmi v obci 4,67 € + 0,33 €
6. Služby
Malotraktor -(vlečka) 10 € / za jeden vývoz
Traktor BASAK (vlečka, nakladač a pod.) 40 € / 1 hodina výkonu motora
Kosenie (traktorová kosačka, kosačka, krovinorez) 10 € / 1 hodina
7. Povolenie na parkovanie
Administratívny poplatok za vydanie povolenia - trvalé parkovanie (vyhradené miesto) 10 €
Administratívny poplatok za vydanie povolenia - občasné parkovanie ()bez vyhradeného miesta)  5 €

 

Správne poplatky 

Stavebné poplatky (platné od 1.1.2013) PDF nižšie
osvedčenie podpisu; vyhotovenie rodného, sobášného a úmrtného listu; osvedčenie fotokópie, atď. 
Všeobecná správa (platné od 1.1.2018) PDF nižšie
vydanie rybárskeho lístka; udelenie licencie (napr. hazardné hry); vydanie osvedčenia
Finanačná správa, pôdohospodárstvo a životné prostredie (platné od 1.10.2012) PDF nižšie