Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Schválený dodatok č. 3 k VZN dane a poplatky

SÚBOR
Dátum: 16.12.2019
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 137
4 min. čítania
Schválený dodatok č. 3 k VZN dane a poplatky

Obec Blatnica (ďalej len obec) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nes

Obec Blatnica (ďalej len obec) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a  pre katastrálne územie obce Blatnica

Dodatok č. 3

 

K VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na území obce   B L A T N I C A

 

Piata časť

Daň za ubytovanie

 

§20

Sadzba poplatku

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v zariadeniach poskytujúcich prechod-

né ubytovanie sa mení na 0,50 €/osoba/deň.

 

Siedma časť

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 30

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku sa mení takto :

a) pre poplatníka – pri nehnuteľnosti a dome slúžiacom na bývanie podľa

     počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu je

     0,05753 € za osobu a kalendárny deň t.j. 21,00 € pri 2-týždňovom vývoze

b) pre poplatníka – pre nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva na rekreač-

     né účely ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý resp.

     prechodný pobyt je 0,05753 € t.j. 21,00 €/rok pri 2-týždňovom vývoze

d) za zamestnancov (pošta, poľnohospodárske družstvo a pod.) je poplatok

     0,05753 € na kalendárny deň a zamestnanca t.j. 21,00 €/rok a zamestnanec

 

Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

                                                                                   Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.

                                                                                                      starosta obce

 

Dodatok č. 3 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady schválený OZ dňa 11.12.2019 číslo uznesenia 124/2019 s plat-

nosťou od 01.01.2020.

 

Celé VZN na stihnutie:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN dane a poplatky Veľkosť: 367.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.