Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezákonne umiestnený odpad "čierna skládka"

Dátum: 16.03.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 481
Nezákonne umiestnený odpad

Vážení spoluobčania, chceli by sme Vás touto cestou dôrazne upozorniť, že za futbalové ihrisko (za čističkou) je možné voziť len konáre, čečinu a iné drevnaté časti rastlín alebo stromov, ktoré sú určené na zoštiepkovanie!!!!

Je prísne zakázané na toto miesto ukladať akýkoľvek iný odpad, v opačnom prípade sa takéto uloženie odpadu považuje za „čiernu skládku“.

„Nájdenie nezákonne uloženého odpadu je stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo táto neznáma osoba (pôvodca) spáchala priestupok uvedený v § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch tým, že uložila alebo ponechala odpad na inom mieste, než na mieste určenom obcou [§ 13 písm. a)].
Za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 1 500 eur.
V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur, ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.“

Včera na tomto mieste bola takáto skládka objavená, neznámy páchateľ medzi konáre vysypal komunálny odpad, ktorý prevažne obsahoval plasty a kovy, ktoré mohol dotyčný bezplatne uložiť do žltých kontajnerov alebo vriec. Konkrétne sa v tomto odpade nachádzali plechovky od krmiva pre psov, obaly od krmiva pre mačky, obaly od liekov (Actavis 50mg, Gliclazide MR Stada, Alventa 150 mg, Tardyferon, Carzap 16mg, Nitresan 20 mg), obaly z instantnej kávy a rôzne obaly z tyčiniek. Z komunálneho odpadu sa tam nachádzali len exkrementy od psov, popol a rôzny znečistený papier.

Je úplne nepochopiteľné takéto konanie, nakoľko každý občan má zabezpečený odvoz komunálneho odpadu z pred domácností ako aj plastov. Žiadame občanov, aby sa takýmto konaniam vyhýbali a nevyvážali komunálny odpad na miesta na to neurčené!!!

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie zákonov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.