Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.12.2021

SÚBOR
Dátum: 05.12.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 243
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.12.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) o 16.00 hod. na Obecnom úrade.

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) o 16.00 hod. na Obecnom úrade pri dodržaní aktuálnych epidemiologických opatrení.

Dňa 9.12.2021 sa malo uskutočniť zasadnutie OZ v Blatnici, nakoľko nebolo uznášaniaschopné bolo z dôvodu zlej pandemickej situácie zaslané poslancom OZ e-mailom hlasovanie per rollam.

 

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
 4. Úprava rozpočtu obce č. 6
 5. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole
 6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 7. Schválenie návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
 8. Schválenie návrhu dodatku č. 5 k VZN obce o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
 9. Schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ v školskom roku 2020/2021
 10. Schválenie návrhu VZN o parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica č. 2/2021
 11. Schválenie návrhu administratívneho poplatku za vydanie povolenia za parkovanie
 12. Prejednanie ponuky od spoločnosti Galileo
 13. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Blatnica
 14. Rôzne a diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zapisnica-a-uznesenie-10.12.2021 Veľkosť: 148.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.