Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novela zákona o odpadoch

SÚBOR
Dátum: 14.10.2022
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 698
Novela zákona o odpadoch

Poslanci schválili novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Teší nás takáto správa, nakoľko už dlhodobo hľadáme riešenie ako prejsť na spravodlivejší spôsob vyberania poplatku za komunálny odpad. Budeme spolu s firmou Brantner Fatra Martin jednať akým spôsobom zaviesť v našej obci váženie nádob na komunálny odpad.

Tlačová správa ZMOS.SK

Bratislava – 13. októbra 2022 – Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Súčasné znenie zákona o miestnych daniach v časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nereaguje dostatočne na realizačnú prax. Obce podľa zákona o miestnych daniach môžu v súčasnosti určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber.

V prvom prípade ide o nezásluhový systém, kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku. Poplatok za množstvový zber je dokonalejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby.

Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom – okrem iného sa používa napríklad aj nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a pod. Zákon však tieto mechanizmy nepozná a realizačná prax je všestrannejšia ako pripúšťa zákon o miestnych daniach. S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa navrhuje realizovať v nadväznosti skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť.

Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavku na poplatok správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo VZN.

Pre obce, ktoré si nezavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu (v celej obci alebo jej časti, alebo pre určité skupiny poplatníkov), sa pri vyrubení poplatku principiálne nič nemení, nezakladajú sa zo zákona voči nim žiadne nové povinnosti alebo plnenia, avšak nevýhody v podobe nízkej motivácie predchádzať vzniku komunálneho odpadu, nízkej motivácie separovať vytriediteľné zložky zmesového komunálneho odpadu sa v „pôvodných systémoch“ spoplatnenia komunálneho odpadu, a z toho prameniace náklady obce na činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, týmto neeliminujú.

Schválené znenie zákona nájdete TU.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Schválené znenie zákona o odpadoch Veľkosť: 790.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.