Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. BLATNICA

SÚBOR
Dátum: 23.01.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 794
3 min. čítania
Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. BLATNICA

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie /ďalej len „OÚ MARTIN“/ ako príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa ust. § 11 ods. 23 zákona

OZNAMUJE
že zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA /ďalej len „ZUNP‘7, ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli správneho orgánu, centrálnej elektronickej úradnej tabuli, webovom sídle správneho orgánu od 12.09.2022 do 27.09.2022 a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v obci Blatnica od 13.09.2022 do 03.10.2022 a boli doručené známym vlastníkom, sú platné.


V rámci spracovania jednotlivých etáp projektu pozemkových úprav k.ú. BLATNICA správny orgán prerokoval v období od 31.05.2022 do 28.07.2022 podľa ust. § 11 ods. 18 zákona s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov.


Na základe výsledkov prerokovaných pravidiel, miestnych podmienok a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav k.ú. BLATNICA boli dňa 26.08.2022 so združením účastníkov pozemkových úprav dohodnuté zásady umiestnenia nových pozemkov.


ZUNP podľa ust. § 11 ods. 23 zákona sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov na ktorých sú nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku, alebo námietka je neopodstatnená.
V stanovenej lehote bolo na správny orgán v období od 31.10.2022 do 19.12.2022 podaných niekoľko námietok zo stany fyzických osôb, ktorých väčšiu časť správny orgán vyhodnotil ako neopodstatnené a časť prerokoval s navrhovateľmi na ústnom pojednávaní. Nakoľko uvedení vlastníci vlastnia menej ako tretinu výmery pozemkov, na ktorých sú nariadené pozemkové úpravy, v súlade s ust. § 11 ods. 23 zákona ZUNP sú platné.


Oznámenie o platnosti ZUNP bude zverejnené verejnou vyhláškou, tak, že sa vyvesia na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa zverejnia na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, webovom sídle správneho orgánu a dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v obci BLATNICA.


„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 - 2020“

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie_platnosti_ZUNP Veľkosť: 927.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.