Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - upovedomenie o padaných odvolaniach

SÚBOR
Dátum: 11.08.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 364
2 min. čítania
Verejná vyhláška - upovedomenie o padaných odvolaniach

Obec Blatnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”)

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania, že dňa 17.07.2023 a 19.07.2023 boli podané Ing. Jozefom Bemátom, Ing. Stanislavom Baňackým a Ing. Ivanou Baňackou ako účastníkmi konania v zákonom stanovenej lehote odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby " 4 Rodinné domy a príjazdová komunikácia" na pozemkoch pare. reg. č. CKN 1013,965/17, k.ú. Blatnica vydaného príslušným stavebným úradom Obcou Blatnica dňa 07.07.2023 pod č.j.: 31/37/2022-Pi pre navrhovateľa : Ing. Martin Ilgo, Cesta k lesu 5169/4. 036 01 Martin.


Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mení neskorších predpisov upovedomujeme o obsahu podaných odvolaní (fotokópie odvolaní tvoria prílohu tohto upovedomenia ) a zároveň vyzývame účastníkov konania, aby ste sa k nim vyjadrili y lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia o podaných odvolaniach. Vyjadrenie k podaným odvolaniam sa podáva na Obec Blatnica.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
verejna-vyhlaska-ilgo Veľkosť: 988.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.