Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška "Rozdeľovací plán projektu pozemkových úprav"

SÚBOR
Dátum: 23.08.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 348
2 min. čítania
Verejná vyhláška

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie /ďalej len „OÚ MARTIN“/ ako príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa ust. § 13 ods. 1 zákona

zverejňuje rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v k.ú.: BLATNICA /ďalej len „RP“/.

 

RP bude zverejnený verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 30 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli,
webovom sídle správneho orgánu a dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v obci BLATNICA a webovom sídle obce BLATNICA.


Správny orgán zároveň doručí výpis z RP každému účastníkovi pozemkových úprav, ktorého miesto pobytu je známe.

Poučenie:
Účastníci a združenie účastníkov pozemkových úprav môžu podať v zmysle ust. § 13 ods. 2 zákona na OÚ MARTIN námietky proti RP a výpisu z RP do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 - 2020“


Prílohy:
1. RP (len združeniu účastníkov pozemkových úprav)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PPU_Blatnica_zverejnenie_RP2 Veľkosť: 69.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.