ms

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.


Miesto vyzdvihnutia a podávania žiadostí: MŠ Blatnica
Termín: od 2.marca 2015 – do 13. marca 2015

Podmienky prijatia:

zapis-2015

Dňa 2. februára 2015 od 14:00 h do 18:00 h. sa v budove Základnej školy v Blatnici uskutoční slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016.

Srdečne Vás pozývame.
vianoce-2014
zasadnutie-oz V zmysle zákona SNR číslo 346/1990 Z.b. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2014 (pondelok) o 18.00 hod. vo veľkej sále Domu služieb.
vianoceObec Blatnica v spolupráci so Základnou školou, Materskou školou, Dobrovoľným hasičským zborom a Telovýchovnou jednotou Družstevník Blatnica
Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÉ TRHY
dňa 13.12.2014 v Dome služieb a na priestranstve za Domom služieb.


Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Denisa Stráňayová Saksová
Anička Monika Sekaninova Kozáková
Aďúš Aďka Pavlikova
Nati Mazánová Kiškova
Martin Ďanovský
Miroslav Benko
Ľubko Ľubinko
Katarína K. Barančeková
Matuš Malina
Identita Utajená
Jana Špániková
Ivan Chyľa
Tatiana Valachová
Aneta Adamišová Halienova