2016 volby NRSR percenta3
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
adventSrdečne pozývame všetkých občanov, chalupárov a návštevníkov obce na otvorenie adventu dňa 29.11.2015 /nedeľa/ o 18:00 hod. po Službách Božích a Svätej omši pred obecným úradom..
mas turiec2Miestna akčná skupina MAS Turiec v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 33 obcí okresu Martin. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.
Hlavným cieľom vytvorenia tohto združenia je posilnenie spolupráce regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.
recyklacia-papieru Obecný úrad Blatnica oznamuje občanom že dňa 13.10.2015 /utorok/ sa uskutoční zber papiera, lepenky a kartónu. Taktiež sa uskutoční zámena použitého jedlého oleja za toaletný papier.

1 toaletný papier za 6 kg papiera alebo 3 balenia hygienické vreckovky
Za naplnenú 1l PET fľašu - 1 kotúč toaletného papiera
Za naplnenú 0,5l PET fľašu - 1 balenia vreckoviek
zber-elektroodpadu
Obecný úrad Blatnica oznamuje občanom, že dňa 13. október 2015 /utorok/ sa v obci uskutoční zber elektroodpadu (Televízory, Chladničky, Práčky, Mikrovlné rúry, Sporáky, Počítače a iné)

Žiadame občanov, aby elektroodpad v kompletnom stave priniesli do kontajnera pred Obecný úrad, ktorý bude pristavený o 9.00 hodine !!!
arqvitis       digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook