zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12. decembra 2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
mikulas 2016 Milé deti, dňa 4.12.2016 v nedeľu o 13.00 hodine v KINE k Vám príde kúzelník. Po predstavení sa u Vás zastavím a donesiem Vám darčeky.

Váš Mikuláš.

zberovy dvor

Vážení spoluobčania, od 17.11.2016 je zberový dvor zatvorený! Žiadame občanov a chalupárov, aby odpad nedávali pred vchod do zberného dvora a jeho okolia. V súrnom prípade vývozu kontaktujte obecný úrad na telefónnom čísle 043/4948 101.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie poriadku.

sutaz ozdaby

Obec Blatnica vyhlasuje súťaž o najkrajšie ručne vyrobené vianočné ozdoby. Súťaž bude prebiehať v 3 kategóriách :
- deti MŠ
- deti ZŠ
- mládež a dospelí

Ozdoby budú vystavené v miestnosti pri knižnici pri príležitosti vianočných trhov, ktoré sa budú konať dňa 10.12.2016. Ozdoby prosíme doniesť do 8.12.2016 na obecný úrad.
adventSrdečne pozývame všetkých občanov, chalupárov a návštevníkov obce na otvorenie adventu dňa 27.11.2016 /nedeľa/ o 18:00 hod. po Službách Božích a Svätej omši pred obecným úradom..
arqvitis logo    digitalab        auto camp blatnica work

Facebook