dokumenty

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Blatnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014

Obec Blatnica v zmysle § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že ku dňu zverejnenia oznámenia má obec Blatnica 936 obyvateľov.

Ing. Ivica Súkeníková /starostka obce/

prenajomPonuka majetku obce Blatnica na priamy prenájom – predajňa rozličného tovaru

Obec Blatnica v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Blatnica vyhlasuje ponuku na pre-nájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou pria-meho nájmu: 
Obec Blatnica a ZO SZPB v Blatnici Vás pozývajú na XXXVII. ročník Behu Gaderskou dolinou, ktorý sa uskutoční dňa 23.08.2013 (sobota).

Možnosti ubytovania si môžete pozrieť TU.
 

divadlo

Vážení priatelia,
dňa 9.8.2014 zavíta do Blatnice známy svetový chudoherec Lennoire Montaine s vynikajúcou komédiou Don Quijote de la Ancha - najhranejšie predstavenie v Európe.
Túto "didaktickú klauniádu" v réžii Bolka Polívku si môžete pozrieť dňa 9.8.2014 o 19:00 v amfiteátri v Blatnici. Predstavenie prináša pohodu a veľa smiechu, tiež však potešujúce darčeky.
Tešíme sa na Vás!
 
Vstupné: dospolí 2€ a deti 1€

V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie uskutoční v sále Denného baru Skalka. 

ssp

Ďakujeme Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis za podporu futbalistov mladších a starších žiakov TJ Družstevníka Blatnica v projekte Deti-naša budúcnosť aj v športe.
 

Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Lucinka Cucinka Štefanová
Aang Purlez
Harmonikár Dušan Kozovský
Maťka Sopkuliaková
Mato Ballo
Veronika Kukova
Ivan Chyľa
Aďúš Aďka Pavlikova
Janka Podhorská
Tatiana Valachová
Jozef Liskaj
Veronika Václaviková
Ema Kminiaková
Diana Stašová