zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23. mája 2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
den matiek 2016
Obecný úrad v spolupráci s MŠ, ZŠ a Blatnickými seniormi
Vás pozýva na oslavu Dňa matiek
8. mája 2016 o 15.00 hod. v Dome služieb


Tešíme sa na Vás. 

ms

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.


Miesto vyzdvihnutia a podávania žiadostí: MŠ Blatnica
Termín: od 2.mája 2016 - 4. mája 2016, od 10.30 hod. - 16.00 hod.

Podmienky prijatia:
vystava 2016
Marián Klvan Vás srdečne pozýva na výstavu fotografií, ktorá bude v Blatnici v bývalej kinosále.

V dňoch od 18.4.2016 do 30.4.2016
V čase od 15:00 do 19:00 hod.
Vstup bez poplatku


 
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. marca 2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
arqvitis logo    digitalab        auto camp blatnica work        chylamt2

Facebook