panelovka
Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Blatnici je k nahliadnutiu resp. pripomienkovaniu oznámenie o zmene navrhovej činnosti "Rekonštrukcia cesty I/65 Turč. Teplice - Pribovce, km 113,150 - km 129,000, odstranienie havarijného stavu". Nahliadnuť a pripomienkovať toto oznámenie môžete v lehote od 13.5.2015 do 26.5.2015 na OcÚ Blatnica.
odpad
Technické služby s.r.o. Turčianske Teplice oznamujú občanom, že od mesiaca mája 2015 bude zmena vývozu komunálneho odpadu z obce na každý párny týždeň v  u t o r o k !
zasadnutie-ozPozývame Vás na mimoriadné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2015 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
den-matiek-2015
Obecný úrad v spolupráci s MŠ, ZŠ a Blatnickými seniormi
Vás pozýva na oslavu Dňa matiek
10. mája 2015 o 15.30 hod. v Dome služieb


Tešíme sa na Vás. 

cintorin

Vážení nájomcovia hrobových miest, podľa §22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení účinnom od 01.01.2011 (ďalej len zákon) Vám oznamujeme, že u nižšie uvedených hrobových miest plynie 3 ročná výpovedná lehota „trojročné uloženie" počas ktorej sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Výpovedná lehota plynie od 01.05.2015.

Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Ján Tesák
Lívia Šuhajnárová
Autocamping Blatnica
Jarmila Holániková
Anka Krpelanová
Radovan Malina
Ján Farský
Daniela Schmiesterova Borsova
Ján Čillo
Marian Tulipán
Jakub Blaško
Fanah Etrigan Šápeles Súkeníková
Tomáš Hulej
Beáta Štrbová Konrádová