stale-ziva-historia

8. októbra 2014 navštívili našu školu Radko Pančík a Igor Válek - pracovníci Turčianskeho osvetového strediska z Martina, ktorí si pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie. Cieľom ich projektu s názvom „TRAKTY – cesty turčianskych olejkárov", ktorý sa organizuje v spolupráci s Ministerstvo kultúry SR a Žilinským samosprávnym krajom, bolo pripomenúť históriu olejkárstva v Turci, a teda i v našej rodnej obci Blatnica.

jesenna-vystava

Milí rodičia, starí rodičia, tety, ujovia, kamaráti!
Pozývame Vás na JESENNÚ VÝSTAVU do našej ZŠ v Blatnici, ktorá sa bude konať v týždni od 20.10. do 24.10.2013.
 
pondelok - piatok od 8:00 - 17:00


 
mesiac-ucty-k-starsim Obecný úrad v spolupráci s blatnickými seniormi pozývajú všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 25.10.2014 /sobota/ o 14.00 hodine v Dome služieb v Blatnici.
 
O dobrú náladu sa postará cimbalová muzika Milana Olšiaka

k-volby-2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa
15. novembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 10.09.2014 číslo 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Blatnici bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení 

v 1 volebnom obvode. V Blatnici, dňa 11.09.2014 Ing. Ivica Súkeníková /starostka obce/

 

 


Zapisovateľom miestnej volebnej komisie je Ing. Ján Kohútka, Blatnica 232, tel.č. 043/ 4948 174.

 

delta

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnici dňa 10.9.2014 boli prejednané žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na predajňu.
Číslom uznesenia 34/2014 bola novým nájomcom schválená Eva Slobodníková, Blatnica. 
 

Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Maria Remšíková
Anička Monika Sekaninova Kozáková
Lienka Baranková
Filip Fajszi
Monika Kováčová Horňáková
Ivan Frola
Roc Ľubka Bieliková
Diana Stašová
Autocamping Blatnica
Martin Hlozny
Dušan Dushky Kňazko
Katarína Kovačechová
Radovan Malina
Jakub Blaško