zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
volby nr sr
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predseda NR SR
vyhlásil na deň 5. marca 2016 - je v obci Blatnica :

- vytvorený jeden volebný obvod
- volebná miestnosť bude vo veľkej sále Domu služieb

Za organizačnú a technickú prípravu volieb sú určení zamestnanci obce – Ing. Ján Kohútka a Miroslava Štanclová.
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
trhy2015Obec Blatnica v spolupráci so Základnou školou, Materskou školou, Dobrovoľným hasičským zborom a Telovýchovnou jednotou Družstevník Blatnica
Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÉ TRHY
dňa 12.12.2015 v Dome služieb a na priestranstve za Domom služieb.

mikulas Milé deti, dňa 06.12.2015 v nedeľu o 15.00 hodine k Vám príde kúzelník. Po predstavení sa u Vás zastavím a donesiem Vám darčeky.

Váš Mikuláš.
arqvitis logo    digitalab        auto camp blatnica work        chylamt2

Facebook