jesenna-vystava

Milí rodičia, starí rodičia, tety, ujovia, kamaráti!
Pozývame Vás na JESENNÚ VÝSTAVU do našej ZŠ v Blatnici, ktorá sa bude konať v týždni od 20.10. do 24.10.2013.
 
pondelok - štvrtok od 8:00 - 17:00


 
mesiac-ucty-k-starsim Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Blatnici pozývajú všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 25.10.2014 /sobota/ o 14.00 hodine v Dome služieb v Blatnici.
 
O dobrú náladu sa postará cimbalová muzika Milana Olšiaka

k-volby-2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa
15. novembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 10.09.2014 číslo 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Blatnici bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení 

v 1 volebnom obvode. V Blatnici, dňa 11.09.2014 Ing. Ivica Súkeníková /starostka obce/

 

 


Zapisovateľom miestnej volebnej komisie je Ing. Ján Kohútka, Blatnica 232, tel.č. 043/ 4948 174.

 

delta

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnici dňa 10.9.2014 boli prejednané žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na predajňu.
Číslom uznesenia 34/2014 bola novým nájomcom schválená Eva Slobodníková, Blatnica. 
 
zasadnutie-oz V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2014 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Reklama

digitalab      auto-camp-blatnica-work       chylamt2

Facebook

Ján Čillo
Anička Monika Sekaninova Kozáková
Barborka Mongol Geisbacherová
Andrea Jurášková
Dušan Dushky Kňazko
Jozef Pitkin Červeň
Tomáš Navara
Diana Stašová
Maťo Mtx Oravec
Martin Spanik
Monika Kempna
Autocamping Blatnica
Radovan Malina
Phil Brooks