Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povolenie stavby (užívania) malého zdroja znečisťovania ovzdušia

  • vybavuje: Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce
  • tel: +421 43 4111 607
  • email: starosta@blatnica.sk

V zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je súhlas orgánu ochrany ovzdušia potrebný na vydanie stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je taktiež potrebný v zmysle § 26 ods. 1 písm. c) zákona na trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je (podľa miery vplyvu stacionárneho zdroja na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia) ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj obsahuje:

  • všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,
  • opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,
  • údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,
  • ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.

Potrebné doklady:

Poplatok 10 €

 

Potrebné tlačivá nájdete TU.