Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Pri zmene, zániku skutočností vedených v evidencii ako aj pri ukončení svojej poľnohospodárskej výroby je SHR povinný oznámiť obci Blatnica túto skutočnosť do 15 dní !

DOKLADY: Žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo), Žiadosť SHR o zmenu, vyradenie alebo vydanie potvrdenia (tlačivo).

POPLATOK: 

  • žiadosť o registráciu SHR: 6,50 €
  • žiadosť o zmenu údajov (len za zmenu adresy alebo priezviska): 1,50 €

 

Potrebné dokumenty nájdete TU.